This Generation

Wat Mozes, Calvijn en mijn vader met elkaar gemeen hebben, is dat geen van hen heeft hoeven leren om te gaan met een smartphone. Mozes ontvocht zich uit de slavernij van de Farao, Calvijn ging in tegen de misstanden van de Roomse kerk en mijn vader groeide op in de grenzeloze tijd flowerpower tijd van de jaren ’70. Maar geen van hen had een smartphone.

Onze voorouders moesten omgaan met de cultuur, uitdagingen en verleidingen van hun tijd. Wij met de onze. Al duizenden jaren is de inhoud van het geloof hetzelfde en zijn er trouwe volgers van Jezus die hun geloof vorm willen geven in hun eigen tijd. Nu is het onze beurt.

En de bijbel is daarbij onze leiddraad, maar Elia had geen whatsapp, David geen facebook en Paulus geen Tinder. Nog nooit eerder hebben er Christenen geleefd met de specifieke uitdagingen van vandaag, in een tijd waarin waarheid meer los dan vast zit, het individu belangrijker dan ooit is en we moeten omgaan met een ontplofte communicatietechnologie.

Hoe ga ik/jij er mee om dat ik altijd bereikbaar en online ben? Hoe weersta ik de verleidingen van alles binnen mijn bereik? Hoe vind ik rust in de overdadige veelheid aan keuzes. Het is té makkelijk om mijn smartphone weg te gooien. Ik verander niets door me te onttrekken aan de samenleving. Het lost niets ook niets op om niets te kiezen.

Met de Geest levend in ons, op het goede pad gezet door de gelovige helden voor ons en gesterkt door de medestrijders rondom ons schrijven wij geschiedenis door ons geloof vorm te geven als richtinggevende bakens in deze generatie.

Tot eer van Hem.

– This generation

Meld je aan voor de AIA Reach Out 2014 van  28 – 30 maart!
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=wjHnhaRH4Jw]