Anker voor mijn ziel

Onbegrijpelijk, ontmoedigend, pijnlijk, onthutsend.

Iets wat op een dag als vandaag eerder perspectief brengt dan directe bemoediging, is te weten dat juist als alles wegvalt, U er bent.

Plaats om te rouwen
Niet, zoals het vaak opkomt ‘God waar bent U nu?’, maar juist het ‘U bent hier’ is waar ik aan vasthoud. Tenmidden van kapotheid, gebrokenheid en verslagenheid is juist bij Hem onze plaats om te huilen en te rouwen. De schuilplaats, for the righteous to run in to (prov. 18:10)

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. (psalm 46:5)

Hij is de enige die onveranderbaar is, de Rots die nooit wankeld. Zoals de oude hymnschrijver het eens zong:

This Cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
        (…) My Comforter, my All in All

You will have trouble
Bevestigende troost vind ik in Joh. 16:33 omdat het me herinnert dat Jezus echt wel weet dat het zwaar is, en dat de wereld kapot is. Het niet ontkent, maar juist waarschuwt.

I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.      (John 16:33)

Het is niet de vraag óf het komt -‘you will have trouble’ – maar wanneer. Vandaag kwam het. En op momenten als dit is er op één plek vrede te vinden. In Hem. ‘Take heart!’, zegt Hij.

Niet luchtig en geschreven vlak voor hij stierf maar toen al waar: ‘Ik heb deze wereld overwonnen’. Nog niet altijd zichtbaar… in tegendeel soms… maar Waar.

Houvast, zelfs in de storm.

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is. (Hebr. 6:19)

 

Uitgeput op Zijn schouder of met twee vuisten op Zijn borst. Bij Hem en in Hem alleen vind ik mijn hoop. Het anker voor de mijn ziel.

Diep van binnen hoor ik het, en leidt vandaag me naar In Christ Alone’s laatste couplet

No guilt of life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life’s first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
’til He returns or calls me home
Here in the power of Christ I’ll stand

 

We loved you, friend. We still do.

One Comment

  • jelle

    amen man, zo is het. Mooi verwoord. ‘Houd moed, ik heb de wereld overwonnen’.