Zoontje Richard weer thuis!

Na een paar lange weken is het zoontje van Richard, Kyle, samen met zijn moeder weer thuis. Kyle is geopereerd aan zijn longen, omdat deze zijn hart aan de kant drukten. Vanaf de geboorte moest het ademen als een hardlopende sporter om genoeg adem te krijgen. De toestand is erg kritiek geweest. Voor de operatie zij Richard: "Alles is in plaats voor God om de glorie te ontvangen. God, doet u datgene wat U het meeste eer en glorie brengt, of Kyle daarvoor nu bij U mag komen of hier mag blijven. Laat het zijn tot eer van U!" Gods genade is groot!